Informace o zpracování osobních údajů

Kontakt : 
Adamcová Martina
Kruhová 244, 33842 Hrádek
tel.: 777340081
e-mail: pestovka.cz@gmail.com


Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci tohoto e-shopu,
nesbírám o Vás žádné zbytečné údaje, pouze údaje sloužící ke zpracování vaší objednávky. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, aby jste mně mohli kontaktovat za účelem objednávky nebo datazu na zboží. (Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mně volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně).

Správcem Vašich osobních údajů jsem jen já: Adamcová Martina, Krhová 244, 33842 Hrádek


Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Vyřízení objednávky, případné reklamace a vytvoření účetního dokladu

Nevyužívám Vaše osobní údaje pro zasílání newslettrů, nabídek či jiných mailů. Pro odběr novinek máte možnost využít mého FB účtu ( www.facebook.com/pestovka.cz) nebo instagramového účtu ( hledejte Pestovka46)

Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje, abych mohla pracovat a odeslat Vaši objednávku.

Jméno, příjmení, oslovení
Adresa pro zaslání objednaného zboží
Telefonní číslo
E-mailová adresa
IP adresa
Historie nákupů

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje nikomu třetímu nepředávám ani neprodávám. Jsou uloženy pouze v mém zaheslovaném notebooku, tedy v elektronické podobě, v tištěné podobě je neukládám.

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Vyřízení objednávky: nejdéle 36 měsíců od vystavení daňového dokladu
Vyřízení reklamace: nejdéle 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení
Uchování historie nákupů pro účely nabídek: nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Zřízení služby, zajištění servisu: nejdéle 48 měcíců od ukončení poskytování služby

Vaše práva
Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám.
Na úředně ověřenou písemnou žádost Vám zašlu, jaká data o Vás mám, opravím Vaše osobních údaje, vymaži osobní údaje - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to v rozporu z nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení , cizinecké nebo státní bezpečnosti.

Odkazy na legislativu
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017